Acest site a fost realizat în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Sectorial "Mediu".
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
 
Lacul Stânca Costești
 
Despre proiect

Titlul proiectului: Evaluarea stării de conservare a ariilor de protecție speciale avifaunistice  ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA48, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064 în vederea elaborării unui management conservativ și durabil specific

Valoarea totală a proiectului: 2.810.983,20 Lei / 667.691,97 Euro 1

Durata proiectului: 36 luni

Localizarea proiectului: (numele ariei protejate, codul sitului Natura 2000, regiunea de dezvoltare, UAT-uri)

Ariile de protecție speciale avifaunistice se află pe următoarele teritorii:

  1. Situl Balta Tătaru
  2. Situl Dunăre-Oltenița
  3. Situl Ianca-Plopu-Sărat
  4. Situl Măxineni
  5. Situl Lacul Stânca Costești
  6. Situl Lacurile Fălticeni

Obiectivele proiectului:

  • Eficientizarea managementului ariilor de protecție speciale avifaunistice situl Balta Tătaru, situl Dunăre-Oltenița, situl Ianca-Plopu-Sărat, situl Măxineni, situl Lacul Stânca Costești, situl Lacurile Fălticeni prin elaborarea de planuri de management
  • Informarea și conștientizarea factorilor cu responsabilități în gestionarea și conservarea resurselor din SPA-uri asupra necesității unei bune administrări a ariilor de protecție speciale avifaunistice și a publicului larg asupra beneficiilor și oportunităților generate din administrarea eficientă a acesteia

Membri Asociației Otus au participat activ la desemnarea ariilor de protecție pe parcursul cercetărilor de teren împreună cu membri Asociației Milvus precum și Societatea Ornitologică Română (SOR). În acest sens au fost efectuate mai multe observații de teren asupra speciilor de păsări atât din nord-estul Moldovei cât și din Muntenia.

Chiar înainte de această perioadă, am colaborat ani buni cu proiectul Arii de Importanță Avifaunistică (AIA), al BirdLife International, un proiect care a fost o acțiune premergătoare a ONG-urilor de protecția păsărilor pentru pregătirea listelor siturilor SPA.

Vizite în teren au fost efectuate la Lacurile Fălticeni, Lacul Stânca – Costești, la Măxineni (în colaborare cu SOR în cadrul proiectului Custozii AIA), la Ianca – Plopu – Sărat, la Balta Tătaru precum și în cadrul mai multor expediții au fost vizitate și zonele de interes avifaunistic de-a lungul Dunării.

Aceste proiecte și vizite pe teren nu au rezultat studii amănunțite pentru situri, rezultatele au fost folosite pentru întocmirea fișelor standard Natura 2000. Am căutat în bazele de date specifice studii și publicații științifice privind cele șase arii vizate de proiect, dar nu am găsit programe de cercetare sau studii privind avifauna sau habitatele din situri. Nu avem cunoștință nici de alte proiecte de conștientizare a autorităților publice locale sau a ONG-urilor pentru aceste situri. În cadrul proiectului vor fi identificați acele instituții sau persoane fizice care au efectuat studii în situri.

 
 
 
Despre proiect  |   Descriere  |   Hartă  |   Valori naturale  |   Specii protejate  |   Evenimente  |   Contact

Copyright © ASOCIATIA OTUS. Creat de REKLAMPARK in 2012.