Acest site a fost realizat în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Sectorial "Mediu".
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
 
Lacul Stânca Costești
 
Galerie foto
Rață roșie (Aythya nyroca)
 
Barză albă (Ciconia ciconia)
 
Egretă mică (Egretta garzetta)
 
 
Stârc pitic (Ixobrychus minutus)
 
Stârc pitic (Ixobrychus minutus)
 
Sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio)
 
 
Sfrâncioc cu frunte neagră  (Lanius minor)
 
Acvilă de câmp (Aquila heliaca)
 
Șoim de iarnă (Falco columbarius)
 
 
Acvilă mică ( Hieraaetus pennatus )
 
Gaie neagră ( Milvus migrans )
 
Uligan pescar ( Pandion haliaetus )
 
 
Viespar ( Pernis apivorus )
 
Gâscă cu gât roșu (Branta ruficollis)
 
Barză neagră (Ciconia nigra)
 
 
Egretă albă (Egretta alba)
 
Cufundar mic ( Gavia stellata )
 
Piciorong (Himantopus himantopus)
 
 
Cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus)
 
Bătăuș (Philomachus pugnax)
 
Ciocintors (Recurvirostra avosetta)
 
 
Chiră de baltă (Sterna hirundo)
 
Fluierar de mlaștină (Tringa glareola)
 
Stârc roșu (Ardea purpurea)
 
 
Erete de stuf (Circus aeruginosus)
 
Cufundar polar (Gavia arctica)
 
Lebădă de iarnă (Cygnus cygnus)
 
 
Lebădă de iarnă (Cygnus cygnus)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despre proiect  |   Descriere  |   Hartă  |   Valori naturale  |   Specii protejate  |   Evenimente  |   Contact

Copyright © ASOCIATIA OTUS. Creat de REKLAMPARK in 2012.