Acest site a fost realizat în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Sectorial "Mediu".
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
 
Lacul Stânca Costești
 
Natura 2000

Rețeaua Natura 2000 este alcătuită din situri naturale desemnate de fiecare țară în parte, în conformitate cu prevederile a 2 directive europene: Directiva 79/409/CEE din 2 aprilie 1979, privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva Păsări), respectiv Directiva 92/43/CEE din 21 mai 1992, privind conservarea habitatelor naturale, precum și a faunei și florei sălbatice (Directiva Habitate).

La definirea acestor situri NU s-a plecat de la ideea unei protectii stricte, care sa interzica activitatea umana. Dimpotriva, se considera ca in foarte multe situatii activitatile umane de gospodarire a resurselor naturale pot continua. In multe cazuri prezenta habitatelor si a speciilor din siturile Natura 2000 se datoreaza in special modului in care de sute de ani sunt gospodarite durabil padurile, pasunile sau fanatele.

In siturile Natura 2000 vor fi permise activitati agricole traditionale, unele dintre acestea necesare pentru mentinerea peisajelor (de exemplu, pajistile montane), cultivarea si obtinerea produselor ecologice - legume, fructe, produse lactate, carne, sucuri de fructe, activitati de vanatoare si pescuit, cu conditia ca siturile Natura 2000 sa isi pastreze obiectul conservarii.

 

Exploatarea terenurilor agricole nu trebuie sa conduca insa la degradarea sau distrugerea habitatelor naturale si a speciilor de plante si animale de interes comunitar, pentru care zona a fost declarata sit Natura 2000.

Aceste activitati vor respecta masurile minime de management pentru speciile de interes comunitar, de exemplu:

  • respectarea perioadelor de reproducere, cuibarit, popas si iernat;
  • exploatarea masei lemnoase - in functie de habitatul / specia pentru care zona a fost declarata sit Natura 2000;
  • constructii din materiale traditionale, in acord cu arhitectura zonei;
  • activitati de promovare si dezvoltare a turismului durabil, cu accent pe ecoturism.

Nu vor fi permise in zonele protejate constructii si lucrari de infrastructura care afecteaza habitatele/ speciile pentru care zona a fost declarata sit Natura 2000. Exceptie fac acele lucrari care sunt importante pentru siguranta oamenilor sau de importanta nationala. Conform legislatiei in vigoare, activitatile din siturile Natura 2000 se vor supune procedurii de evaluare a impactului de mediu, daca lucrarile prevazute afecteaza habitatele si/ sau speciile pentru care acea arie a fost declarata sit Natura 2000.

Evaluarea impactului asupra mediului nu va fi insa necesara pentru activitatile zilnice; de asemenea, declararea unei zone ca sit Natura 2000 nu va afecta dreptul de proprietate asupra terenurilor. In cazul in care vor exista activitati care trebuie stopate, datorita declararii unei zone drept sit Natura 2000, fermierii, proprietarii, administratorii si concesionari de terenuri vor primi plati compensatorii.

Obiectivul principal al rețelei Europene de zone protejate NATURA 2000 - desemnate pe baza Directivei Păsări respectiv Directivei Habitate -, este ca aceste zone să asigure pe termen lung „statutul de conservare favorabilă” a speciilor pentru fiecare sit împarte care a fost desemnat.

Deși definiția exactă a termenului „statut de conservare favorabilă” nu este bine definit, România va trebui să raporteze periodic către Comunitatea Europeană, cu privire la îndeplinirea acestui obiectiv. Singurul indicator obiectiv și cantitativ cu privire la statutul unei specii într-o anumită zonă este mărimea populației respectiv schimbarea mărimii populațiilor.

 
 
 
Despre proiect  |   Descriere  |   Hartă  |   Valori naturale  |   Specii protejate  |   Evenimente  |   Contact

Copyright © ASOCIATIA OTUS. Creat de REKLAMPARK in 2012.